stenåldern vapen fakta

Tema

körkortsfrågor online gratis 2015 Höga krav på unga HBTQ-personer som söker asyl

snön som faller på cederträden Handläggare ställer krav på att barn som söker asyl på grund av sin sexualitet ska ha haft en stabil relation och helst under en längre tid, visar en studie.
– Många ungdomar under 16 år har aldrig haft en kärleksrelation, oavsett vilken sexuell läggning de har, påpekar forskaren Daniel Hedlund vid Stockholms universitet

svänga höger vid stoppsignal I studien analyserades 16 asylbeslut där ensamkommande barn åberopat förföljelse på grund av sexualitet. Det är samtliga sexualitetsärenden i beslut rörande gruppen ensamkommande barn under 2011 (av totalt 2 321). Vid beslutsdatumet var barnen i studien i genomsnitt 16,5 år gamla och den genomsnittliga handläggningstiden var omkring 5 månader. Studien visar att handläggarna förväntar sig att barnen, trots deras unga ålder, redan ska ha haft en stabil kärleksrelation, som dessutom helst bör ha varat under en längre tid.

backslick långt hår tjej förarprov stockholm city Höga krav på ensamkommande barn
– Eftersom barnen i genomsnitt var under 16 år när de kom till Sverige är handläggarnas höga krav på deras tidigare relationer intressant att notera. Det är ju många ungdomar under 16 år som aldrig har haft en kärleksrelation, oavsett vilken sexuell läggning de har, säger Daniel Hedlund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

emojis hjärtan betydelse Resultaten av studien kan ses i förhållande till tidigare forskning av Daniel Hedlund som visar att det är höga krav för att ensamkommande barn ska uppnå trovärdighet i asylprövningen. Studien ska också ses i relation till tidigare studier som har indikerat att stabila relationer är viktiga för acceptans av homosexuella.*

jysk sängar 160 För att bli trovärdig i förhållande till asylskäl på grund av sexualitet verkar det också krävas att den sociala kontext som det ensamkommande barnet har flytt ifrån som helhet har tagit avstånd från barnet. Eventuellt stöd från familjemedlemmar eller andra personer vid förföljelse och flykt ifrågasätts. Det verkar därmed finnas stereotypa föreställningar hos Migrationsverkets handläggare om sexualitet och homofobi i vissa länder. Exempelvis förefaller handläggare stämpla hela samhällen som homofobiska och därmed blir beteenden som faller utanför en sådan samhällsbild inte betrodda. Detta tillsammans med att höga krav på kvaliteten på de ensamkommande barnens tidigare samkönade sexuella relationer visar att det finns villkor för att asylskäl ska bli trovärdiga i asylprövningen.

kronprinsessan victoria väntar sitt andra barn puls träning årstadal Barnets identitet som homosexuell inte i fokus
Ett annat resultat i studien är att barnens identitet som exempelvis homosexuell inte verkar diskuteras eller ifrågasättas. Istället verkar Migrationsverkets handläggare närma sig frågan om trovärdighet och tillförlitlighet utifrån barnets erfarenhet av samkönade sexuella relationer.

svarta fåret blogg Av de 16 asylbeslut som analyserats beviljade Migrationsverket elva barn uppehållstillstånd med flyktingstatusförklaring (omkring 70 procent). Två barn beviljades uppehållstillstånd av andra skäl, vilket innebär att deras skyddsbehov i förhållande till sexualiteten inte ansågs trovärdiga. Tre barn fick avslag.

teckenspråk barn app – Den här studien är relevant eftersom att det finns få studier om barn som söker asyl på grund av sexualitet sedan tidigare och inga tidigare studier som just förenar ensamkommande barn, asylärenden och sexualitet, säger Daniel Hedlund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

sedan 1990 färdas detta runt vår jord tvättställsblandare mora mmix b5 Artikeln
krävs översätt till engelska online har nyligen publicerats i Journal of Refugee Studies.

ont i mellangärdet och bak i ryggen *Wimark, Thomas & Hedlund, Daniel (2017) tömma tarmen innan förlossning, Sociologisk Forskning 54 (1-2): 69-90.

dansen går på sunnanö text politisk redaktör svd Kontakt:
Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, [email protected], 08–120 763 16
Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, [email protected], 08–16 48 26

Läs också

høgskolen i oslo og akershus ledige stillinger sänggavel 90 cm billig Vi finns där du är giáng tiên karaoke överby köpcenter trollhättan öppettider @forskningsnyhet

synskärpa körkort b
frågor att ställa vid arbetsintervju

Höga krav på unga HBTQ-personer som söker asyl

kolla regnummer på bil  lästid ~ 2 min
åkerman h14 manual
röda linser soppa potatis