fängelse nära göteborg

Tema

tärnan äldreboende vänersborg Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

battle angel alita manga español descargar En forskare vid MDH har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk. Resultatet blir ett förbättrat upptag av näringsämnen, minskat koldioxidavtryck, ökad biogasproduktion och förbättrad läkemedelsrening i avloppsvattnet.

meter över havet sverige De ökade utsläppen av växthusgaser de senaste 100 åren har inneburit en ökning av den globala medeltemperaturen. En liten del av de ökade växthusgaserna kommer från kommunala reningsverk, där vatten renas.

fästingar hund ta bort Den vanligaste processen för att rena ett kommunalt spillvatten består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den biologiska reningen, som i vanligaste fall består av en aktiv slamanläggning, är baserad på tillväxten av bakterier.

stackars dig på engelska kördugum 203 bölum Samrötning med slam
Man har tidigare studerat en alternativ biologisk rening som är baserad på symbios mellan mikroalger och bakterier. Syftet med denna avhandling var att utforska effekten när mikroalgbaserad biomassa från den biologiska reningen samrötas med slam för att producera förnybar biogas.

wood wood mössa vemdalen gästis hotell Renare från läkemedel
– Resultaten av min forskning visar att när en biologisk rening baserad på mikroalger ersatte en konventionell biologisk rening ökade mängden biomassa påtagligt på grund av den ökade produktionen från mikroalgerna. Detta ökade produktionen av biogas med 66–210% och ökade återvinningen av kväve jämfört med en konventionell reningsprocess, säger Jesper Olsson, doktor i energiteknik vid MDH.

brödrost dualit 4 skivor Resultaten från de experimentella studierna användes sedan för att utvärdera effekter på systemnivå när mikroalger implementeras på ett kommunalt reningsverk.

drack frätande lut – Resultaten av avhandlingen kan användas för vidare studier i pilot- eller fullskala med användningen av mikroalger inom kommunal avloppsrening, säger Jesper Olsson.

världens rikaste kvinna forbes Vidare har Jesper Olsson undersökt slammet som blir kvar efter reningsprocessen för att ta reda på vad som händer med läkemedelsresterna.

fågelmatare fönster rusta En tredjedel av alla läkemedelsrester som kommer ut i vattnet bryts aldrig ner. Min forskning visar att det finns indikatorer på att halten läkemedel blir lägre om man använder mikroalger under reningsprocessen. Detta är ett resultat som är väl värt att undersöka vidare i framtiden, säger han.

yokohama sushi göteborg action run örebro 2015 Kontakt:
Jesper Olsson, doktor i energiteknik vid MDH, [email protected]

Läs också

kan man äta mascarpone gravid bilder på tecknade hundar Vi finns där du är jarppi leppälä net worth jag vill berätta på engelska @forskningsnyhet

ica brownie svarta bönor
skälby gård västerås

Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

johnny schmidt järna bilcentrum  lästid ~ 1 min
europa karta länder svenska
berömda franska konstnärer